Nekategorizované
Písmo
Registrácia sa Vám jednoducho oplatí. Kredity na Reality Park sú lacnejšie ako priame platby pri využívaní doplnkových služieb. Môžete upravovať, deaktivovať a aktivovať svoje ponuky. Obnovovať platnosť inzerátov. Plus možnosť pridávať si inzeráty do obľúbených ponúk. A mnoho iných výhod. Nič nestratíte.