Jednovrstvové murovanie s plným tepelnoizolačným komfortom
Stavebný materiál, zodpovedajúci nárokom súčasnosti, musí spĺňať rad kritérií. Najčastejšie o výbere rozhoduje ekonomické hľadisko a úžitkové vlastnosti, ktoré uľahčia realizáciu často krát architektonicky náročných projektov. Trendom je samozrejme taktiež nízko nákladová energetická prevádzka budovy a pre mnoho stavebníkov je podstatná otázka zdravotných rizík. Keď sa ale povie betón, málo kto si predstaví jednoduchú stavbu svojpomocne a rýchle výsledky. Betón je predsa náročný na spracovanie ... alebo nie?